Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
TemaForma abreujada
CodiDescripció
28Fabricació maquinària i equips ncaa
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La fabricació de màquines, equips i materials que actuen de manera independent sobre els materials per mitjans mecànics o tèrmics o bé duen a terme operacions sobre els materials (com ara el maneig, polvorització, pesada, envasament i similars), inclosos els components mecànics que produeixen i totes aquelles peces primàries fabricades especialment.
- La fabricació de dispositius fixos, mòbils o manuals, tant si s'han dissenyat per utlilitzar-los en l'enginyeria industrial, de la construcció o civil com per a l'ús agrari o domèstic.
- La fabricació d'equips especials per al transport de passatgers o mercaderies dins de locals tancats.

Aquesta divisió comprèn també:
- La fabricació d'altra maquinària per a usos específics no inclosa en altres apartats d'aquesta classificació, s'utilitzi o no en processos de fabricació, com ara els equips per a atraccions de fira, els equips per a bitlleres automàtiques i similars.

Aquesta divisió no comprèn:
- La fabricació de productes metàl·lics d'ús general (vegeu 25).
- La fabricació de dispositius associats de control, equip informàtic, equips de mesura i assaig, distribució d'energia elèctrica i aparells de control (vegeu 26 i 27) i de vehicles de motor d'ús general (vegeu 29 i 30).

Nota: en aquesta divisió es distingeix entre la fabricació de maquinària per a usos específics, és a dir, la maquinària per a un ús exclusiu en una indústria o bé en un grup reduït d'indústries, i la maquinària d'ús general, es a dir, aquella que s'utilitza en una àmplia gamma d'indústries.

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema281Fabricació de maquinària d'ús general
Tema282Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
Tema283Fabricació de maquinària agrària i forestal
Tema284Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, i altres màquines eina
Tema289Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema28P6Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Tema29P8Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Tema30P3Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema31P7Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema35P4Fabricació d'altres materials de transport
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema28--Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema28--Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
CodiDescripció
06Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles