Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
32 Indústries manufactureres diverses
TemaForma abreujada
CodiDescripció
32Indústries manufactureres diverses
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La fabricació de diversos articles no inclosos en altres seccions de la classificació.

Nota: es tracta d'una divisió residual, els processos de producció, consums intermedis i usos dels béns produïts poden variar de forma àmplia, i, en aquest cas, no s'apliquen els criteris habituals per agrupar classes en divisions.

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema321Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
Tema322Fabricació d'instruments musicals
Tema323Fabricació d'articles d'esport
Tema324Fabricació de jocs i joguines
Tema325Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
Tema329Altres indústries manufactureres diverses
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema20P3Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Tema24P5Indústries químiques
Tema25P3Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Tema26P2Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema28P6Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Tema29P8Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Tema33P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema36P11Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema32--Otras industrias manufactureras
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema32--Other manufacturing
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.