Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
43 Activitats especialitzades de la construcció
TemaForma abreujada
CodiDescripció
43Activitats especialitzades de la construcció
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La preparació i la construcció de parts d'edificis i obres d'enginyeria civil. Generalment, aquestes activitats requereixen la utilització de tècniques i equips especials. Exemples d'aquestes activitats són:
  o Les obres de cimentació, inclòs el clavament de puntals.
  o El muntatge d'estructures metàl·liques.
  o El formigonat.
  o La col·locació de maons i pedra.
  o El muntatge i desmantellament de bastides.
  o La construcció de cobertes i teulades.
  o La construcció d'estructures d'acer que no siguin de producció pròpia.
  o Les activitats d'acabament d'edificis.

Nota: les activitats especialitzades de la construcció es realitzen en la seva majoria per subcontractació, però pel que fa a les reparacions també es realitzen directament pel propietari.

Aquesta divisió comprèn també:
- Instal·lacions de tot tipus d'edificis i obres:
  o Lampisteria.
  o Sistemes de calefacció i aire condicionat.
  o Antenes d'habitatges.
  o Sistemes d'alarma de protecció contra robatoris.
  o Ascensors i escales mecàniques.
  o Altres instal·lacions elèctriques.
  o Sistemes d'aspersió automàtica.
  o Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori.
  o Instal·lacions de climatització.
  o Sistemes d'enllumenat i senyalització de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.
  o La reparació i el manteniment tècnics generals de les instal·lacions d'edificis i obres.
- Les activitats d'acabament d'edificis i obres:
  o Arrebossat.
  o Vidrieria.
  o Pintura.
  o Revestiments de terres i parets (parquet, moqueta, papers pintats, etc.).
  o Polit de terres.
  o Fusteria i tancaments.
  o Sistemes acústics.
  o Neteja exterior.
- El lloguer d'equips de construcció amb operari.

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema431Preparació d'obres
Tema432Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d'edificis i obres
Tema433Acabament d'edificis
Tema439Altres activitats especialitzades de la construcció
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema29P8Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Tema45P3Construcció
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema43--Actividades de construcción especializada
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema43--Specialised construction activities
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.