Skip to main content

05 — Extracció d'antracita, hulla i lignit

  Aquesta divisió comprèn:

  • L'extracció de combustibles minerals sòlids abasta la mineria subterrània i a cel obert, i comprèn operacions (com ara la classificació, la neteja, la compressió i altres fases del procés necessàries per al transport) que donen com a resultat el producte comercialitzat.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • Els forns de coc per a la producció de combustibles sòlids (vegeu 1910).
  • Les activitats dels serveis relacionats amb l'extracció d'antracita, hulla i lignit (vegeu 0990).
  • La fabricació de briquetes (vegeu 1920).

  Short tag proposal

  Extracció antracita, hulla i lignit

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  05 Extracción de antracita, hulla y lignito
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  05 Mining of coal and lignite