Skip to main content

1086 — Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics

  Aquesta classe comprèn:

  • L'elaboració d'aliments de nutrició especial:
   • Els aliments preparats infantils.
   • La llet i altres aliments de creixement.
   • Els productes d'alimentació infantil.
   • Els aliments de règim, de poc o reduït valor energètic.
   • Els aliments dietètics per a fins mèdics especials.
   • Els aliments pobres en sodi, incloses les sals dietètiques amb baix o nul contingut de sodi.
   • Els aliments sense gluten.
   • Els aliments per combatre el desgast causat per l'esforç muscular intens, especialment indicats per a esportistes.
   • Els aliments per a persones que pateixen desordres metabòlics en l'assimilació dels hidrats de carboni (diabètics) i similars.
   • La preparació de nutrició parental (febrer 2017)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Elaboració aliments preparats infantils i dietètics