Skip to main content

331 — Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips

  Aquest grup comprèn:

  • La reparació especialitzada de béns produïts en el sector manufacturer amb l'objectiu de procurar que la maquinària, els equips i altres productes tornin a funcionar.
  • Els serveis de manteniment general o rutinari dels productes per garantir el funcionament eficaç i evitar les averies i les reparacions innecessàries.

  Aquest grup no comprèn:

  • La reconstrucció de maquinària i equips (vegeu classes corresponents de les divisions 25 a 31).
  • La neteja de maquinària industrial (vegeu 8122).
  • La reparació i el manteniment d'ordinadors i equips de comunicació (vegeu 951).
  • La reparació i el manteniment d'efectes domèstics (vegeu 952).

  Short tag proposal

  Reparació maquinària i equips

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  175 Altres indústries tèxtils 2
  204 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta 2
  281 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 3
  282 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central 3
  283 Fabricació de generadors de vapor 3
  286 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria 3
  287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles 4
  291 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics 3
  292 Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general 5
  293 Fabricació de maquinària agrària 3
  294 Fabricació de màquines eina 6
  295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics 5
  296 Fabricació d'armes i municions 5
  311 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 4
  312 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics 5
  315 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació 2
  316 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics 8
  331 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics 5
  332 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials 6
  334 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics 4
  335 Fabricació de rellotges 2
  342 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2
  351 Construcció i reparació naval 3
  352 Fabricació de material ferroviari 2
  353 Construcció aeronàutica i espacial 2
  363 Fabricació d'instruments musicals 3
  365 Fabricació de jocs i joguines 4
  725 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics 2