Skip to main content

4639 — Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Short tag proposal

    Comerç engròs, no especialitzat, aliments i begudes