Skip to main content

D — Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

  Aquesta secció comprèn:

  • El subministrament d'energia elèctrica, gas natural, vapor, aigua calenta i similars mitjançant una infraestructura permanent (xarxa) de línies, conduccions i canonades. La dimensió de la xarxa no és decisiva.
  • L'explotació de serveis de subministrament d'energia elèctrica i gas que generen, controlen i distribueixen energia elèctrica o gas.

  Aquesta secció comprèn també:

  • La distribució d'energia elèctrica, gas natural, vapor, aigua calenta i similars en parcs industrials o blocs residencials.
  • El subministrament de vapor i aire condicionat.

  Aquesta secció no comprèn:

  • L'explotació de serveis de subministrament d'aigua i clavegueram (vegeu 36 i 37).
  • El transport (a llarga distància, generalment) de gasos per canonada (vegeu 495).

  Short tag proposal

  Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat