Skip to main content

4759 — Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall de mobles, fins i tot els d'oficina.
  • El comerç al detall d'articles per a la il·luminació.
  • El comerç al detall de diversos efectes domèstics no elèctrics, coberts, vaixelles, cristalleria, terrisseria i pisa.
  • El comerç al detall d'articles de fusta, suro i cistelleria.
  • El comerç al detall d'aparells domèstics no elèctrics.
  • El comerç al detall d'instruments de música i partitures musicals.
  • El comerç al detall de sistemes de seguretat com ara dispositius de tancaments, caixes fortes, cambres cuirassades, sense instal·lació ni serveis de manteniment.
  • El comerç al detall d'alarmes contra incendis i robatoris.
  • El comerç al detall d'aparells, material i articles d'ús domèstic ncaa.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç al detall d'equips d'oficina (vegeu 4741).
  • El comerç al detall d'extintors (vegeu 4752).
  • El comerç al detall d'antiguitats (vegeu 4779).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç detall mobles i articles d'ús domèstic