Skip to main content

6832 — Gestió i administració de la propietat immobiliària

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les activitats jurídiques (vegeu 6910).
  • Els serveis auxiliars d'instal·lacions (combinació de serveis com ara els de neteja general de l'interior, manteniment i realització de reparacions menors, retirada d'escombraries, protecció i seguretat) (vegeu 8110).
  • La gestió d'instal·lacions com ara bases militars, presons i altres instal·lacions, excepte la gestió d'instal·lacions informàtiques (vegeu 8110).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Gestió i administració de propietat immobiliària

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  7032 Gestió i administració de la propietat immobiliària 2