Skip to main content

9329 — Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats relacionades amb l'entreteniment i les activitats recreatives no classificades en altres apartats, excepte les de parcs d'atraccions i parcs temàtics:
   • Les activitats de parcs recreatius sense allotjament.
   • L'explotació de jocs que funcionen amb la introducció de monedes i similars.
   • Les activitats de les ludoteques.
   • L'explotació d'instal·lacions de transport recreatiu, per exemple, ports esportius.
   • L'explotació d'estacions d'esquí.
   • El lloguer d'equips d'esbarjo i d'oci com a part integral d'instal·lacions recreatives.
   • Fires i espectacles recreatius.
   • Les activitats en platges, inclòs el lloguer d'instal·lacions i equips com ara banys, casetes, armariets, cadires i similars.
   • Les activitats de socorristes en platges i piscines.
   • L'explotació de pistes de ball.

  Aquesta classe comprèn també:

  • Les activitats de productors o empresaris d'esdeveniments en directe diferents dels espectacles artístics o esportius, amb o sense instal·lacions.
  • L'explotació de sales d'ordinadors per jugar a jocs d'ordinador (febrer 2017).
  • L'explotació de dispositius d'entreteniment en autoservei com cavallets, cotxes, naus espacials, etc. (febrer 2017)
  • Les activitats a l'aire lliure, airsoft i paintball (guerra de pintura) (febrer 2017).

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'explotació de telefèrics, funiculars i telecadires (vegeu 4939).
  • Els creuers de pesca (vegeu 5010 i 5030).
  • La provisió d'espai i instal·lacions per a estades de curta durada de visitants en parcs recreatius i boscos (vegeu 5530).
  • Els campaments per a remolcs, càmpings, campaments d'esbarjo, caça i pesca (vegeu 5530).
  • Les activitats dels pubs i bars musicals on l'activitat predominant és el servei de begudes (vegeu 5630).
  • Els grups teatrals i de circ (vegeu 9001).

  Decisions posteriors:

  Aquesta classe comprèn també:

  • Les activitats de discoteques (17 de febrer de 2012).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres activitats recreatives i entreteniment ncaa

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  9329 Other amusement and recreation activities