Skip to main content

N — Activitats administratives i serveis auxiliars

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats auxiliars de les operacions empresarials generals. Aquestes activitats es diferencien de les que figuren en la secció M en el fet que el seu objecte principal no és la transferència de coneixement especialitzat.

  Short tag proposal

  Activitats administratives i serveis auxiliars

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  N Administrative and support service activities