Skip to main content

26701 — Tallament i acabament de la pedra

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La serrada, el tallament, gravat i acabament de la pedra per al seu ús en la construcció, cementiris, carreteres, teulades, etc.
  • Les operacions realitzades sobre pedra en brut subministrada per les pedreres.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'extracció, escalabornat i trossejat per tall amb matriu de les pedres per a la construcció en pedreres (vegeu 14.11).
  • La trituració i polvorització de la pedra (vegeu 14.1).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  2440 Indústries de la pedra natural 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  26701 Tallament i acabament de la pedra