Skip to main content

28730 — Fabricació de productes de filferro

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de cables metàl·lics, trenes metàl·liques i articles similars.
  • La fabricació d'articles de fil metàl·lic: filferro espinós artificial, tanques, enreixats, malles, teles metàl·liques, etc.
  • La fabricació de claus, puntes, grapes, xinxetes, agulles de cap i agulles de cosir.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 3
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  28730 Fabricació de productes de filferro