Skip to main content

40 — Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta