Skip to main content

51524 — Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El comerç a l'engròs de metalls no fèrrics en forma primària.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig metàl·lics (vegeu 51.571).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.