Skip to main content

71 — Lloguer de maquinària i equips sense operari, d'efectes personals i estris domèstics

  Aquesta divisió comprèn:

  • El lloguer sense operari de maquinària i equip, efectes personals i estris domèstics.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • El leasing financer o lloguer amb opció de compra (vegeu 65.210).

  Short tag proposal

  Lloguers

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  85 Lloguer de béns mobles
  96 Serveis recreatius i culturals 4
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*85 Lloguer de béns mobles 2
  1*96 Serveis recreatius i culturals 4