Skip to main content

18 — Indústries de la confecció i de la pelleteria

  Aquesta divisió no comprèn:

  • La reparació de peces de vestir (vegeu 52.740).

  Short tag proposal

  Indústries de la confecció i de la pelleteria

  Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

  03 Tèxtil, confecció, cuir i calçat