Skip to main content

65 — Mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions

  Aquesta divisió comprèn:

  • L'activitat d'obtenció i redistribució de fons, sempre que no es tracti de fons d'assegurances, plans de pensions o la Seguretat Social obligatòria.

  Aclariment:

  • El sistema creditici comprèn el Banc d'Espanya i les entitats de crèdit; aquestes al seu torn comprenen les entitats de dipòsit (bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit) i altres entitats de crèdit (les d'àmbit operatiu limitat i l'Institut de Crèdit Oficial).
  • Els serveis d'expedició i gestió de targetes de crèdit es classifiquen d'acord amb la classe d'operador.

  Short tag proposal

  Mediació financera,llevat assegurances,plans pensions

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  81 Institucions financeres 2
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*81 Institucions financeres 2