Skip to main content

41 — Captació, potabilització i distribució d'aigua

    Short tag proposal

    Captació, potabilització i distribució d'aigua

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description
    41 Captació, depuració i distribució d'aigua