Skip to main content

527 — Reparació d'efectes personals i efectes domèstics

  Aquest grup comprèn:

  • La reparació d'efectes personals i efectes domèstics quan no es realitza en combinació amb la producció o el comerç a l'engròs o al detall dels esmentats articles.

  En cas contrari, la reparació s'inclou en les activitats de comerç al detall, a l'engròs o fabricació.

  Aquest grup no comprèn:

  • La reparació de vehicles de motor i motocicletes (vegeu 50).

  Short tag proposal

  Reparació efectes personals i efectes domèstics