Skip to main content

85312 — Acolliment de persones amb discapacitat amb allotjament

    Aquesta subclasse comprèn:

    • Els serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat.
    • Els habitatges amb serveis comuns per a persones amb discapacitat (llars amb serveis de suport i llars residències).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.