Skip to main content

3161 — Fabricació d'eines manuals i agrícoles

  Fabricació d'eines manuals agrícoles, hortícoles i forestals (pales, falçs, dalles, aixades, serres, etc.); eines manuals d'ús domèstic i industrial ( martells, tenalles, claus angleses, etc.); eines manuals per a treballar la fusta i els metalls (serres, fulles de serra, llimes, enformadors, fileres, martells, burins, etc.) ganiveteria industrial; material per a ferreries ( encluses, forges, etc.) eines manuals per a construcció, mineria, xapisteria, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  28621 Fabricació d'eines manuals
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  3161 Fabricació d'eines manuals i agrícoles
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description
  352 Fabricació d'eines