Skip to main content

3162 — Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria

    Fabricació de gavineteria no industrial; fulles, navalles i màquines d'afaitar i tallar el cabell no elèctriques; articles de serralleria; articles de fontaneria (llevat vàlvules i aixetes), de lampisteria, llauneria (llevat envasos); articles de fumisteria, de ferreria ( ferramentes de tota mena) i altres articles de ferreteria.

    No s'hi inclou la fabricació de gavineteria industrial (316.1), la de vàlvules i aixetes (316.9), la de recipients i envasos metàl·lics (316.7), ni la de cargols, claus i articles derivats del filferro (316.3).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.