Skip to main content

3164 — Fabricació d'articles metàl·lics de parament

    Fabricació de coberts (llevat de metalls preciosos o de metalls comuns xapats); bateries de cuina, galledes, aigüeres, banyeres, etc., metàl·lics i estris domèstics diversos sense condicionament elèctric, molinets, neveres, planxes, etc.).

    No s'hi inclou la fabricació de coberts de metalls preciosos o xapats (491.1), ni la d'estris domèstics amb condicionament elèctric (345).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.