Skip to main content

37 — Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells

  Short tag proposal

  Construcció, reparació i manteniment de vaixells

  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  36 Construcció d'altres materials de transport
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  38 Construcció de material de transport 6

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  08 Materials de transport

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  10 Material de transport