Skip to main content

433 — Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques

  Preparació de les fibres de seda natural (classificació, estricament, obtenció de la llavor de la palmera, etc.), filada, retorciment, textura, regularització de fils i teixidura de la seda natural i de les seves mescles amb altres fibres.

  S'hi inclou la filada, la regularització de fils i la teixidura de les fibres artificials i sintètiques sense mesclar i de les mesclades amb fibra de seda.

  No s'hi inclou la filada i la teixidura de les mescles de fibres artificials i sintètiques com llana (431.2), cotó (432.2) o com fibres dures (434), la fabricació de catifes i tapissos (437.1), de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc. (439.2), ni de cordam(439.1)

  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  433 Indústries sederes
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  321 Fabricació de tèxtils

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  30 Seda, fibres artificials i dures