Skip to main content

4551 — Confecció d'articles tèxtils per a la llar i tapisseria

    Confecció d'articles tèxtils de llit, taula, neteja i similars; matalassos de llana, suro, etc., entapissat i confecció de cortinatges, cortinetes, etc.

    No s'hi inclou la fabricació de matalassos de molles (316.6), de cautxú ( 481.9), ni de matèries plàstiques (482.2).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.