Skip to main content

833 — Promoció immobiliària

  Compra o venda de terrenys, immobles i parts d'immobles en nom i per compte propi i l'ordenament de la construcció, parcel·lació, urbanització, etc.

  d'allotjaments per tal de vendre'ls.

  No s'hi inclou el lloguer de béns immobles (agrupació 86).

  Descendants
  Code Description
  8330 Promoció immobiliària
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  701 Activitats immobiliàries per compte propi
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  831 Béns immobles