Skip to main content

163 — Producció i distribució de vapor, aigua calenta i aire comprimit. Centrals de producció de calor