Skip to main content

5223 — Activitats afins al transport aeri

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats afins als transport aeri de passatgers, animals o mercaderies:
   • L'explotació de serveis de terminals com ara aeroports.
   • Les activitats de control de trànsit aeri i aeroportuari.
   • Les activitats de serveis de terra en aeroports.

  Aquesta classe comprèn també:

  • Els serveis de prevenció i extinció d'incendis en aeroports.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La manipulació de mercaderies (vegeu 5224).
  • L'explotació d'escoles de pilots (vegeu 8532 i 8553).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Activitats afins al transport aeri

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  6323 Altres activitats afins al transport aeri 2
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  5223 Actividades anexas al transporte aéreo