Skip to main content

24150 — Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'adobs:
   • Adobs nitrogenats, fosfatats o potàssics purs o complexos.
   • Urea, fosfats naturals en brut i sals de potassi naturals en brut.
  • La fabricació de productes nitrogenats afins:
   • Àcid nítric i àcid sulfonítric, amoníac, clorur d'amoni, nitrits i nitrats de potassi, fosfats de triamoni i carbonats d'amoni.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de productes agroquímics (vegeu 24.200).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*2521 Fabricació d'adobs 1