Skip to main content

29543 — Fabricació de maquinària per a les indústries del cuir i del calçat

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de màquines per a la indústria del cuir:
   • Màquines i aparells per a la preparació, l'adobament i el treball dels cuirs i pells.
   • Màquines i aparells per a la fabricació o reparació de calçat o altres manufactures de cuir, pell o pelleteria.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de cosidores emprades en enquadernació (vegeu 29.561).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.