Skip to main content

634 — Organització del transport de mercaderies

  Descendants
  Code Description
  6340 Organització del transport de mercaderies

  Short tag proposal

  Organització del transport de mercaderies

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  634 Organització del transport de mercaderies
  Correspondence with CCAE-2009 (ca)
  Code Description Partitions
  522 Activitats afins al transport 5