Skip to main content

3232 — Construcció de màquines per a les indústries del cuir i del calçat

    Construcció de màquines per a la preparació, adobament i elaboració de pells i cuirs (descarnadores, nocs de maces o cilindres, raspadores, talladores, màquines de setinar i granejar) i maquinària per a la fabricació i reparació del calçat i altres articles de cuir i d'imitació de cuir; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    No s'hi inclou la fabricació d'eines manuals per a la indústria del cuir i calçat (316.1).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.