Skip to main content

3233 — Construcció de màquines de cosir

  Fabricació de màquines de cosir i brodar d'ús domèstic i industrial; també la d'equips, peces i accessoris per a aquestes.

  No s'hi inclou la reparació de màquines de cosir i brodar en tallers especialitzats i independents (679).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  3232 Fabricació de màquines de cosir