Skip to main content

1*121 — Prospecció de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera