Skip to main content

5300 — Comerciants propietaris de botigues

  Els comerciants propietaris de botigues exploten botigues de venda al detall per si sols o amb ajuda d'un reduït nombre de persones.

  Únicament han de classificar-se en el grup primari 5300 Comerciants propietaris de botigues, els comerciants que explotin petites botigues i no tinguin la gestió de l'establiment i la supervisió de personal com a components significatius del seu treball.

  Els comerciants que explotin botigues, encara que tinguin l'atenció al públic, en què la gestió de l'establiment i supervisió del personal és component significativa i freqüent del seu treball han de classificar-se en el grup primari 1432 Directors i gerents d'empreses de comerç al detall.

  El personal que controli i dirigeixi les activitats d'assistents de vendes de botigues i magatzems, operadors de caixa i altres empleats, però no tingui tasques de gerència ha de classificar-se en el grup primari 5210 Encarregats de secció de botigues i magatzems.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Determinar la combinació de productes que s'han de vendre, les existències i els nivells de preus.
  • Fer comandes de productes per a la venda i comprar-los, en mercats, a majoristes o a altres proveïdors.
  • Fer pressupostos i mantenir registres dels nivells d'existències i de les operacions financeres.
  • Determinar els preus dels productes i exposar-los per a la venda.
  • Vendre productes als clients i assessorar-los sobre el seu ús.
  • Examinar els productes retornats i decidir sobre l'actuació adequada.
  • Fer inventari dels productes en existència.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Comerciants propietaris de botigues
  • Comerciants propietaris de carnisseries sense elaboració pròpia de productes carnis
  • Comerciants propietaris de peixateria
  • Dependents propietaris de botigues
  • Dependents propietaris de comerç
  • Dependents propietaris de parades de mercat permanent

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors i gerents d'empreses de comerç al detall (vegeu 1432)
  • Encarregats de secció de botigues i magatzems (vegeu 5210)
  • Venedors de carrer (vegeu 9410)
  • Venedors de loteries i apostes (vegeu 4442)
  • Venedors de parades de mercat ambulant (vegeu 5412)
  • Venedors de quioscos (vegeu 5411)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerciants propietaris botigues

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  5221 Comerciants de botigues
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  5300 Comerciantes propietarios de tiendas
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  5221 Shop keepers