Skip to main content

17 — Professionals de la música i d'espectacles artístics

    Les persones compreses en aquest subgrup produeixen, componen, adapten, dirigeixen i interpreten obres teatrals, musicals, coreogràfiques i cinematogràfiques; projecten, organitzen i coordinen aquestes activitats; executen exercicis circences i de varietats, executen una o més d'una de les distintes parts que componen els espectacles taurins i intervenen com a locutors i presentadors en el desenvolupament de programes de ràdio i televisió.

    Short tag proposal

    Músics i professionals d'espectacles artístics