Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 7,92 Km2
Altitud 404 m
Població (a 01-01-2019) 2504 h
Litoral No
Capital Aiguafreda
Distància -
Codi ajuntament 0801420002

Divisió territorial postal

  • 08591

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080142 00 00 0 00 Aiguafreda
Entitat singular 080142 00 01 7 00 Aiguafreda - 1208 1296 2504
Nucli 080142 00 01 7 01 Aiguafreda - 1202 1288 2490
Disseminat 080142 00 01 7 99 Disseminat d'Aiguafreda - 6 8 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080142 01 Aiguafreda Població
Unitat població 080142 02 Aragall, l' Urbanització
Unitat població 080142 03 Font dels Enamorats, la Urbanització
Unitat població 080142 04 Llobeta, la Raval
Unitat població 080142 05 Puigsec Urbanització
Unitat població 080142 06 Sant Salvador Raval
Unitat població 080142 07 Serrabanda Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-10-10 Canvi de nom
  • Abans: 080142 Ayguafreda
  • Després: 080142 Aiguafreda
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,00 Km2 404 m
  • Després: 7,92 Km2 404 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers