080689 Cervelló M

Característiques generals
Valor
Superfície 24,11 Km2
Altitud 122 m
Població (a 01-01-2017) 8909 h
Litoral No
Capital Cervelló
Distància -
Codi ajuntament 0806890004

Divisió territorial postal

 • 08756
 • 08758

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080689 00 00 0 00 Cervelló
Entitat singular 080689 00 01 7 00 Cervelló - 2027 2141 4168
Nucli 080689 00 01 7 01 Cervelló - 2015 2132 4147
Disseminat 080689 00 01 7 99 Disseminat de Cervelló - 12 9 21
Entitat singular 080689 00 03 8 00 Can Castany - 194 192 386
Nucli 080689 00 03 8 01 Can Castany - 194 187 381
Disseminat 080689 00 03 8 99 Disseminat de Can Castany - 0 5 5
Entitat singular 080689 00 04 3 00 Can Guitard Vell - 551 538 1089
Nucli 080689 00 04 3 01 Can Guitard Vell - 551 538 1089
Entitat singular 080689 00 06 9 00 Can Paulet - 259 262 521
Nucli 080689 00 06 9 01 Can Paulet - 259 262 521
Entitat singular 080689 00 08 1 00 Ciutat del Remei, la - 7 3 10
Nucli 080689 00 08 1 01 Ciutat del Remei, la - 7 3 10
Entitat singular 080689 00 09 4 00 Costa de la Perdiu, la - 136 147 283
Nucli 080689 00 09 4 01 Costa de la Perdiu, la - 136 147 283
Entitat singular 080689 00 10 8 00 Grab - 7 7 14
Nucli 080689 00 10 8 01 Grab - 7 7 14
Entitat singular 080689 00 11 5 00 Granja Garcia - 183 172 355
Nucli 080689 00 11 5 01 Granja Garcia - 183 172 355
Entitat singular 080689 00 12 0 00 Interclub Residencial - 42 30 72
Nucli 080689 00 12 0 01 Interclub Residencial - 42 30 72
Entitat singular 080689 00 13 6 00 Mas de Can Pi - 193 207 400
Nucli 080689 00 13 6 01 Mas de Can Pi - 193 207 400
Disseminat 080689 00 13 6 99 Disseminat de Mas de Can Pi - 0 0 0
Entitat singular 080689 00 14 1 00 Mirador, el - 67 63 130
Nucli 080689 00 14 1 01 Mirador, el - 67 63 130
Entitat singular 080689 00 15 4 00 Puigmontmany - 327 306 633
Nucli 080689 00 15 4 01 Puigmontmany - 317 301 618
Disseminat 080689 00 15 4 99 Disseminat de Puigmontmany - 10 5 15
Entitat singular 080689 00 16 7 00 Rovires, les - 15 11 26
Nucli 080689 00 16 7 01 Rovires, les - 15 11 26
Entitat singular 080689 00 17 3 00 Santa Rosa - 151 142 293
Nucli 080689 00 17 3 01 Santa Rosa - 151 142 293
Entitat singular 080689 00 18 9 00 Torre Vileta, la - 243 208 451
Nucli 080689 00 18 9 01 Torre Vileta, la - 238 205 443
Disseminat 080689 00 18 9 99 Disseminat de la Torre Vileta - 5 3 8
Entitat singular 080689 00 19 2 00 Can Roig - 41 37 78
Nucli 080689 00 19 2 01 Can Roig - 41 37 78
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080689 01 Can Castany Urbanització
Unitat població 080689 02 Can Guitard Vell Urbanització
Unitat població 080689 03 Can Paulet Urbanització
Unitat població 080689 04 Can Pi Urbanització
Unitat població 080689 05 Can Vidal Urbanització
Unitat població 080689 06 Cervelló Població
Unitat població 080689 07 Ciutat del Remei, la Urbanització
Unitat població 080689 08 Costa de la Perdiu, la Urbanització
Unitat població 080689 09 Grab Raval
Unitat població 080689 10 Granja Garcia, la Urbanització
Unitat població 080689 11 Interclub Residencial Urbanització
Unitat població 080689 12 Llibra, la Veïnat
Unitat població 080689 13 Mirador, el Urbanització
Unitat població 080689 14 Palma de Cervelló, la Població
Unitat població 080689 15 Puigmontmany Urbanització
Unitat població 080689 16 Rovires, les Urbanització
Unitat població 080689 17 Santa Rosa Urbanització
Unitat població 080689 18 Torrevileta, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-07-28 Desagregació de municipis Abans:
 • 080689 Cervelló
Després:
 • 089058 Palma de Cervelló, la
 • 080689 Cervelló
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 122 m
 • Després: 24,11 Km2 122 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat

Index [+]

You are here: