Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 72 m
Població (a 01-01-2018) 8784 h
Litoral No
Capital Montmeló
Distància -
Codi ajuntament 0813500000

Divisió territorial postal

 • 08160

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081350 00 00 0 00 Montmeló
Entitat singular 081350 00 01 7 00 Montmeló - 4298 4486 8784
Nucli 081350 00 01 7 01 Montmeló - 4248 4439 8687
Nucli 081350 00 01 7 02 Can Tabola - 44 44 88
Disseminat 081350 00 01 7 99 Disseminat de Montmeló - 6 3 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081350 01 Inmibar Polígon industrial
Unitat població 081350 02 Montmeló Població
Unitat població 081350 03 Riera Marsà Polígon industrial
Unitat població 081350 04 Sant Crist de la Grua, el Raval
Unitat població 081350 05 Sot del Molí, el Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 22 Mollet del Vallès
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP34 Mollet del Vallès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 4,10 Km2 72 m
 • Després: 4,01 Km2 72 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP34 Mollet del Vallès
2002-10-31 Alteració límits municipals
 • Abans: 4,01 Km2
 • Després: - Km2