Skip to main content

082346 Sant Pere de Vilamajor

Característiques generals
Valor
Superfície 34,77 Km2
Altitud 305 m
Població (a 01-01-2018) 4371 h
Litoral No
Capital Sant Pere de Vilamajor
Distància -
Codi ajuntament 0823460009

Divisió territorial postal

  • 08458

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082346 00 00 0 00 Sant Pere de Vilamajor
Entitat singular 082346 00 01 7 00 Boscassos i Vallserena, els - 936 923 1859
Nucli 082346 00 01 7 01 Can Ram - 217 223 440
Nucli 082346 00 01 7 02 Can Vila - 458 486 944
Nucli 082346 00 01 7 03 Vallserena - 237 201 438
Disseminat 082346 00 01 7 99 Disseminat dels Boscassos i Vallserena - 24 13 37
Entitat singular 082346 00 02 2 00 Bruguer, el - 663 645 1308
Nucli 082346 00 02 2 01 Can Miret - 16 11 27
Nucli 082346 00 02 2 02 Can Sebastianet - 0 0 0
Nucli 082346 00 02 2 03 Faldes del Montseny, les - 534 541 1075
Nucli 082346 00 02 2 04 Pungoles, les - 64 50 114
Disseminat 082346 00 02 2 99 Disseminat del Bruguer - 49 43 92
Entitat singular 082346 00 03 8 00 Brugueres - 16 13 29
Disseminat 082346 00 03 8 99 Brugueres -Disseminat- - 16 13 29
Entitat singular 082346 00 04 3 00 Veïnat de Canyes - 37 37 74
Nucli 082346 00 04 3 01 Refugis del Montseny, els - 26 23 49
Disseminat 082346 00 04 3 99 Disseminat del Veïnat de Canyes - 11 14 25
Entitat singular 082346 00 05 6 00 Pla, el - 176 179 355
Nucli 082346 00 05 6 01 Can Derrocada - 136 135 271
Disseminat 082346 00 05 6 99 Disseminat del Pla - 40 44 84
Entitat singular 082346 00 06 9 00 Sant Pere de Vilamajor - 305 373 678
Nucli 082346 00 06 9 01 Sant Pere de Vilamajor - 305 373 678
Entitat singular 082346 00 07 5 00 Santa Susanna - 23 21 44
Disseminat 082346 00 07 5 99 Santa Susanna -Disseminat- - 23 21 44
Entitat singular 082346 00 08 1 00 Sot de l'Om, el - 12 12 24
Disseminat 082346 00 08 1 99 Sot de l'Om, el -Disseminat- - 12 12 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082346 01 Brugueres, les Caseria
Unitat població 082346 02 Can Besa Urbanització
Unitat població 082346 03 Can Derrocada Urbanització
Unitat població 082346 04 Can Llobera Urbanització
Unitat població 082346 05 Can Miret Urbanització
Unitat població 082346 06 Can Ram Urbanització
Unitat població 082346 07 Can Sebastianet Urbanització
Unitat població 082346 08 Can Vila Urbanització
Unitat població 082346 09 Faldes del Montseny, les Urbanització
Unitat població 082346 10 Pungoles, les Urbanització
Unitat població 082346 11 Refugis del Montseny, els Urbanització
Unitat població 082346 12 Sant Pere de Vilamajor Població
Unitat població 082346 13 Santa Susanna Caseria
Unitat població 082346 14 Sot de l'Om, el Caseria
Unitat població 082346 15 Vallserena Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-05 Canvi de nom
  • Abans: 082346 San Pedro de Vilamajor
  • Després: 082346 Sant Pere de Vilamajor
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,70 Km2 305 m
  • Després: 34,77 Km2 305 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers