Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 537 m
Població (a 01-01-2019) 316 h
Litoral No
Capital Tavèrnoles
Distància -
Codi ajuntament 0827500000

Divisió territorial postal

  • 08519

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082750 00 00 0 00 Tavèrnoles
Entitat singular 082750 00 01 7 00 Tavèrnoles - 159 157 316
Nucli 082750 00 01 7 01 Tavèrnoles - 52 53 105
Disseminat 082750 00 01 7 99 Disseminat de Tavèrnoles - 107 104 211
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082750 01 Fucimanya Urbanització
Unitat població 082750 02 Tavèrnoles Població
Unitat població 082750 03 Zona de les Piscines, la Barri

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082750 Tabérnolas
  • Després: 082750 Tavèrnoles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,10 Km2 537 m
  • Després: 18,77 Km2 537 m
2015-02-26 Alteració límits municipals
  • Abans: 18,77 Km2
  • Després: - Km2