Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 45,16 Km2
Altitud 137 m
Població (a 01-01-2018) 10359 h
Litoral No
Capital Cassà de la Selva
Distància -
Codi ajuntament 1704480001

Divisió territorial postal

 • 17244

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170448 00 00 0 00 Cassà de la Selva
Entitat singular 170448 00 01 7 00 Cassà de la Selva - 4927 4734 9661
Nucli 170448 00 01 7 01 Cassà de la Selva - 4927 4734 9661
Entitat singular 170448 00 02 2 00 Verneda - 58 52 110
Disseminat 170448 00 02 2 99 Verneda -Disseminat- - 58 52 110
Entitat singular 170448 00 03 8 00 Esclet - 18 14 32
Disseminat 170448 00 03 8 99 Esclet -Disseminat- - 18 14 32
Entitat singular 170448 00 04 3 00 Serres, les - 46 53 99
Disseminat 170448 00 04 3 99 Serres, les -Disseminat- - 46 53 99
Entitat singular 170448 00 06 9 00 Matamala - 56 48 104
Disseminat 170448 00 06 9 99 Matamala -Disseminat- - 56 48 104
Entitat singular 170448 00 07 5 00 Mont-roig - 47 38 85
Disseminat 170448 00 07 5 99 Mont-roig -Disseminat- - 47 38 85
Entitat singular 170448 00 08 1 00 Mosqueroles - 17 15 32
Disseminat 170448 00 08 1 99 Mosqueroles -Disseminat- - 17 15 32
Entitat singular 170448 00 09 4 00 Sangosta - 25 29 54
Disseminat 170448 00 09 4 99 Sangosta -Disseminat- - 25 29 54
Entitat singular 170448 00 10 8 00 Serinyà - 28 34 62
Disseminat 170448 00 10 8 99 Serinyà -Disseminat- - 28 34 62
Entitat singular 170448 00 11 5 00 Llebrers de Baix - 41 31 72
Disseminat 170448 00 11 5 99 Llebrers de Baix -Disseminat- - 41 31 72
Entitat singular 170448 00 12 0 00 Llebrers de Dalt - 22 26 48
Disseminat 170448 00 12 0 99 Llebrers de Dalt -Disseminat- - 22 26 48
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170448 01 Cassà Conillera Urbanització
Unitat població 170448 02 Cassà de la Selva Vila
Unitat població 170448 03 Esclet Veïnat
Unitat població 170448 04 Gavarres, les Urbanització
Unitat població 170448 05 Llebrers de Baix Veïnat
Unitat població 170448 06 Llebrers de Dalt Veïnat
Unitat població 170448 07 Mas Cubell, el Urbanització
Unitat població 170448 08 Mas Prats, el Urbanització
Unitat població 170448 09 Matamala Veïnat
Unitat població 170448 10 Mont-roig Veïnat
Unitat població 170448 11 Mosqueroles Veïnat
Unitat població 170448 12 Sangosta Veïnat
Unitat població 170448 13 Serinyà Veïnat
Unitat població 170448 14 Serres, les Veïnat
Unitat població 170448 15 Verneda, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002
 • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 170448 Cassá de la Selva
 • Després: 170448 Cassà de la Selva
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 45,00 Km2 137 m
 • Després: 45,16 Km2 137 m