Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 114,38 Km2
Altitud 1130 m
Població (a 01-01-2019) 249 h
Litoral No
Capital Cambrils
Distància -
Codi ajuntament 2514840003

Divisió territorial postal

  • 25283
  • 25790

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251484 00 00 0 00 Odèn
Entitat singular 251484 00 01 7 00 Cambrils - 27 24 51
Nucli 251484 00 01 7 01 Cambrils - 10 10 20
Disseminat 251484 00 01 7 99 Disseminat de Cambrils - 17 14 31
Entitat singular 251484 00 02 2 00 Canalda - 32 19 51
Disseminat 251484 00 02 2 99 Canalda -Disseminat- - 32 19 51
Entitat singular 251484 00 03 8 00 Odèn - 16 7 23
Disseminat 251484 00 03 8 99 Odèn -Disseminat- - 16 7 23
Entitat singular 251484 00 04 3 00 Valldan, la - 11 10 21
Disseminat 251484 00 04 3 99 Valldan, la -Disseminat- - 11 10 21
Entitat singular 251484 00 05 6 00 Llinars - 28 19 47
Nucli 251484 00 05 6 01 Llinars - 26 18 44
Disseminat 251484 00 05 6 99 Disseminat de Llinars - 2 1 3
Entitat singular 251484 00 06 9 00 Montnou, el - 24 16 40
Disseminat 251484 00 06 9 99 Montnou, el -Disseminat- - 24 16 40
Entitat singular 251484 00 07 5 00 Móra Comdal, la - 2 0 2
Disseminat 251484 00 07 5 99 Móra Comdal, la -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 251484 00 08 1 00 Racó, el - 9 4 13
Disseminat 251484 00 08 1 99 Racó, el -Disseminat- - 9 4 13
Entitat singular 251484 00 09 4 00 Sàlzer, el - 0 1 1
Disseminat 251484 00 09 4 99 Sàlzer, el -Disseminat- - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251484 01 Cambrils Població
Unitat població 251484 02 Canalda Llogarret
Unitat població 251484 03 Cavallera Llogarret
Unitat població 251484 04 Llinars Llogarret
Unitat població 251484 05 Montnou, el Llogarret
Unitat població 251484 06 Móra Comdal, la Llogarret
Unitat població 251484 07 Odèn Població
Unitat població 251484 08 Orrit Llogarret
Unitat població 251484 09 Racó, el Llogarret
Unitat població 251484 10 Sàlzer, el Llogarret
Unitat població 251484 11 Valldan, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7001780001 Canalda
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-04-21 Canvi de nom
  • Abans: 251484 Odén
  • Després: 251484 Odèn
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Odèn
  • Després: Cambrils
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 113,10 Km2 1291 m
  • Després: 114,38 Km2 1130 m