Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 91,08 Km2
Altitud 800 m
Població (a 01-01-2020) 193 h
Litoral No
Capital Sant Climenç
Distància -
Codi ajuntament 2516670005

Divisió territorial postal

  • 25286

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251667 00 00 0 00 Pinell de Solsonès
Entitat singular 251667 00 01 7 00 Madrona - 17 10 27
Disseminat 251667 00 01 7 99 Madrona -Disseminat- - 17 10 27
Entitat singular 251667 00 02 2 00 Miravé - 12 9 21
Disseminat 251667 00 02 2 99 Miravé -Disseminat- - 12 9 21
Entitat singular 251667 00 03 8 00 Pinell de Solsonès - 13 10 23
Disseminat 251667 00 03 8 99 Pinell de Solsonès -Disseminat- - 13 10 23
Entitat singular 251667 00 04 3 00 Sallent - 16 9 25
Disseminat 251667 00 04 3 99 Sallent -Disseminat- - 16 9 25
Entitat singular 251667 00 05 6 00 Sant Climenç - 55 42 97
Nucli 251667 00 05 6 01 Sant Climenç - 23 18 41
Disseminat 251667 00 05 6 99 Disseminat de Sant Climenç - 32 24 56
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251667 01 Madrona Masos
Unitat població 251667 02 Miravé Població
Unitat població 251667 03 Pinell de Solsonès Població
Unitat població 251667 04 Sallent Masos
Unitat població 251667 05 Sant Climenç Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 251667 Pinell
  • Després: 251667 Pinell de Solsonès
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Pinell de Solsonès
  • Després: Sant Climenç
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 91,10 Km2 648 m
  • Després: 91,08 Km2 800 m