Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 171,26 Km2
Altitud 740 m
Població (a 01-01-2020) 784 h
Litoral No
Capital Anserall
Distància -
Codi ajuntament 2523980001

Divisió territorial postal

 • 25700
 • 25719
 • 25788
 • 25798
 • 25799

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252398 00 00 0 00 Valls de Valira, les
Entitat singular 252398 00 01 7 00 Anserall - 51 48 99
Nucli 252398 00 01 7 01 Anserall - 42 41 83
Disseminat 252398 00 01 7 99 Disseminat d'Anserall - 9 7 16
Entitat singular 252398 00 02 2 00 Arcavell - 16 16 32
Nucli 252398 00 02 2 01 Arcavell - 12 14 26
Disseminat 252398 00 02 2 99 Disseminat d'Arcavell - 4 2 6
Entitat singular 252398 00 03 8 00 Arduix - 3 3 6
Disseminat 252398 00 03 8 99 Arduix -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 252398 00 04 3 00 Argolell - 15 11 26
Disseminat 252398 00 04 3 99 Argolell -Disseminat- - 15 11 26
Entitat singular 252398 00 05 6 00 Ars - 15 11 26
Nucli 252398 00 05 6 01 Ars - 15 11 26
Entitat singular 252398 00 06 9 00 Asnurri - 8 9 17
Nucli 252398 00 06 9 01 Asnurri - 8 9 17
Entitat singular 252398 00 07 5 00 Baixos de Calbinyà - 92 91 183
Nucli 252398 00 07 5 01 Baixos de Calbinyà - 87 79 166
Disseminat 252398 00 07 5 99 Disseminat de Baixos de Calbinyà - 5 12 17
Entitat singular 252398 00 08 1 00 Bescaran - 43 34 77
Nucli 252398 00 08 1 01 Bescaran - 40 33 73
Disseminat 252398 00 08 1 99 Disseminat de Bescaran - 3 1 4
Entitat singular 252398 00 09 4 00 Calbinyà - 33 25 58
Nucli 252398 00 09 4 01 Calbinyà - 28 20 48
Disseminat 252398 00 09 4 99 Disseminat de Calbinyà - 5 5 10
Entitat singular 252398 00 10 8 00 Civís - 16 16 32
Nucli 252398 00 10 8 01 Civís - 16 16 32
Entitat singular 252398 00 11 5 00 Farga de Moles, la - 7 7 14
Nucli 252398 00 11 5 01 Farga de Moles, la - 6 6 12
Disseminat 252398 00 11 5 99 Disseminat de la Farga de Moles - 1 1 2
Entitat singular 252398 00 12 0 00 Os de Civís - 39 36 75
Nucli 252398 00 12 0 01 Os de Civís - 17 17 34
Disseminat 252398 00 12 0 99 Disseminat d'Os de Civís - 22 19 41
Entitat singular 252398 00 13 6 00 Barri de Sant Antoni - 17 24 41
Nucli 252398 00 13 6 01 Barri de Sant Antoni - 17 24 41
Entitat singular 252398 00 14 1 00 Sant Joan Fumat - 15 14 29
Nucli 252398 00 14 1 01 Sant Joan Fumat - 14 9 23
Disseminat 252398 00 14 1 99 Disseminat de Sant Joan Fumat - 1 5 6
Entitat singular 252398 00 15 4 00 Barri de Sant Pere - 34 35 69
Nucli 252398 00 15 4 01 Barri de Sant Pere - 34 35 69
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252398 01 Anserall Població
Unitat població 252398 02 Arcavell Població
Unitat població 252398 03 Arduix Llogarret
Unitat població 252398 04 Argolell Població
Unitat població 252398 05 Ars Població
Unitat població 252398 06 Asnurri Població
Unitat població 252398 07 Bescaran Població
Unitat població 252398 08 Calbinyà Població
Unitat població 252398 09 Civís Població
Unitat població 252398 10 Escàs Masos
Unitat població 252398 11 Farga de Moles, la Llogarret
Unitat població 252398 12 Farrera dels Llops Llogarret
Unitat població 252398 13 Os de Civís Població
Unitat població 252398 14 Poble-sec, el Raval
Unitat població 252398 15 Sant Antoni Urbanització
Unitat població 252398 16 Sant Joan Fumat Població
Unitat població 252398 17 Sant Pere Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7000480001 Arcavell i la Farga de Moles
7000990004 Ars
7001100000 Asnurri
7001590004 Bescaran
7002010007 Civís
7003370005 Os de Civís
7003740003 Sant Joan Fumat
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 252398 Valles del Valira
 • Després: 252398 Valls de Valira, les
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 170,90 Km2 740 m
 • Després: 171,26 Km2 740 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran