Training and activities. 2017

Activities Calendar 2017
Name Date descendent Site
La innovació empresarial: tres treballs de recerca aplicada 24 feb. Idescat
Seminari d'introducció a les dades i serveis d'Eurostat 3 març Idescat
L'Enquesta econòmica dels centres i entitats de serveis socials 2014 17 març Idescat
L'Idescat al mòbil 24 març Idescat
La nova Administració electrònica 7 abr. Idescat
Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes (edició Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies) abr.-juny Idescat
Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya abr.-maig Idescat
Projeccions de llars de Catalunya 28 abr. Idescat
Els errors de mostreig: precisió i qualitat en l'estadística oficial 26 maig Idescat
Models de suavització amb P-splines: metodologia i aplicacions 31 maig Idescat
8è. concurs Planter de Sondeigs i Experiments gener-juny UPC
Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals 14 i 15 juny Idescat
Les macromagnituds econòmiques per comarques i municipis 30 juny Idescat
El desenvolupament del Registre estadístic de territori i la Base de carrers 29 set. Idescat
XV Concurs Student d'estadística aplicada jul-oct Barcelona
Curs de tractament de dades i introducció al disseny de mostres (edició Agència de Residus de Catalunya) 17-31 oct. Idescat
El servei dades obertes de la Generalitat de Catalunya ajornada Idescat
La nova Administració electrònica ajornada Idescat
Projeccions de població en edat escolar 2016-2026 3 nov. Idescat
Curs d'introducció a R 6-27 nov. Idescat
Ús eficient i segur dels sistemes de dades i de comunicacions de l'Idescat ajornada Idescat
Ús eficient i segur dels sistemes de dades i de comunicacions de l'Idescat ajornada Idescat
L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya (ECV) 24 nov. Idescat
Mètodes estadístics de nowcasting per a l'economia (PIB) ajornada Idescat
La nova gramàtica normativa de l'Institut d'Estudis Catalans 15 des. Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa a demanda Idescat
Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes a demanda Idescat

Cap de les activitats en règim obert o restringit té la inscripció oberta en aquests moments.

Further information

You are here:

  • Training and activities. 2017