Training and activities. 2019

Activities Calendar 2019. First semester
Name Date descendent Site
Taller d'iniciació a la programació SQL per consultar bases de dades relacionals 25 gener Idescat
Curs de tractament de GDB amb POSTGRESQUL/POSTGIS i el model SFSQL i explotació amb clients SIG 30 gener-26 febrer Idescat
Sessió sobre l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC 2017) 15 febrer Idescat
Sessió sobre criteris lingüístics i ortotipogràfics de l'Idescat (*) 1 març Idescat
Curs de nivell intermedi d'R 7-21 març Idescat
Sessió sobre l'Enquesta de participació cultural (*) 22 març Idescat
Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya cancel·lat Idescat
Sessió sobre el desenvolupament dels registres estadístics de població i territori (*) 5 abril Idescat
Sessió sobre el catàleg de variables 26 abril Idescat
Taller sobre l'aplicació de càrrega de dades a la Base de dades multitemàtica (BDMT) 17 maig Idescat
10è. concurs Planter de Sondeigs i Experiments gener-maig UPC
Taller de xifratge d'arxius 31 maig Idescat
Sessió sobre Projeccions de població de Catalunya base 2018 (*) 14 juny Idescat
Sessió sobre l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària (*) 28 juny Idescat

La inscripció en les activitats en règim obert i restringit amb el símbol * està oberta en aquests moments.

Further information

You are here:

  • Training and activities. 2019